Visie en backoffice

Visie en backoffice

Dienstverlening is de kurk waarop GMS sinds bijna 22 jaar drijft. Tevredenheid bij onze klanten over het product dienstverlening spelen hierbij een grote rol. GMS levert specifieke zorg en persoonlijke aandacht en zijn optimaal bereikbaar. Onze opdrachtgeefsters zijn onder andere projectontwikkelaars, beleggers en verenigingen van eigenaren. GMS beschikt over voldoende kennis en ervaring op bouwtechnisch en installatietechnisch gebied.

De basis wordt gevormd door een hogere technische opleiding op het niveau van bouwkundig opzichter en heeft een ruime (circa 30 jaar) ervaring in de nieuwbouw evenals beheer en onderhoud van institutionele beleggers.

De organisatie wordt mede gevormd door secretarieel en financiële medewerkers