Gebouwenbeheer en management service

GMS levert sinds 1996 (25 jaar) gebouwenbeheer met specifieke zorg voor uw woningen, winkels en kantoren op korte en lange termijn. Wij bieden onze klanten aandacht en zijn optimaal bereikbaar.

Meerjarenplanning

Jaarlijks worden grote sommen geld bestemd voor groot onderhoud en verbeteringen aan gebouwen. Om dit geld op een juiste wijze te besteden is een tijdige voorbereiding en besluitvorming met keuzemogelijkheden uit meerdere opties van groot belang.

De meerjarenplanning is het instrument om het onderhoudsbeleid vorm te geven en te sturen. Door het stellen van prioriteiten en een juiste beoordeling van de onderhoudstoestand worden de onderhoudswerkzaamheden gepland. De basis hiervoor is de inspectie en fotoreportage. Met het inschatten van de onderhoudskosten wordt de meerjarenplanning de basis voor het financieel beleid.

Voor de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden kunnen wij het aanvragen van offertes verzorgen en deze offertes vergelijken op basis van prijs en kwaliteit.

Meer informatie kunt u aanvragen via ons e-mail adres:

info@gms-gebouwenbeheer.nl