Bouwkundige adviezen

Bouwkundige adviezen

Bouwtoezicht:

 Op de bouwplaats staat de uitvoering onder toezicht van een uitvoerder. Deze vertegenwoordigt de aannemer. Het is nodig een deskundige op de bouw te hebben die het toezicht namens de opdrachtgeefster uitoefent. Tijdens de realisatie vormt het toezicht de schakel tussen de directievoerder en de bouwpartijen. Dit toezicht verzorgt de controle op de uitvoering van de werkzaamheden van bouwpartijen en de afstemming van de uitvoeringsmethoden.

GMS bewaakt de kwaliteit en voortgang van het bouwproces. Bij de uitvoering houden we nauwgezet voor u in de gaten gehouden of volgens bestek en tekeningen wordt gebouwd.

GMS verzorgt ook de administratieve en coördinerende werkzaamheden, de afstemming met gemeentelijke diensten en de nodige keuringen.

Directievoering:

GMs zit de bouwvergaderingen voor en bewaakt de procedures om het project beheersbaar te houden in tijd, kwaliteit, geld en informatievoorziening. Bij de uitvoering houden we nauwgezet voor u in de gaten dat de afspraken worden nagekomen, zowel in de realisatiefase als ook in de nazorgfase en bij de contractuele afhandeling van het project.

Aankoop inspecties:

Beleggers zijn ten eerste geïnteresseerd in goed renderende huurobjecten, zoals gebouwen en complexen. Onderhoudsuitgaven kunnen dit rendement beïnvloeden.

GMS verzorgt de keuringen van gebouwen en complexen met een indicatie van de onderhoudskosten op termijn. Veelal is een periode van 10 jaar goed te overzien. Hierdoor krijgt de belegger een gereedschap in handen waarmee inzicht in zijn rendement verkregen wordt.

Kostenramingen:

Een kostenraming wordt gebaseerd op de bestektekeningen, het bestek en de opgave van constructieve gegevens. De wensen van de opdrachtgever worden verwerkt in een programma van eisen, en uit het totaal vloeit na overleg een definitieve begroting voort. De begroting wordt meestal opgezet volgens een STABU-systeem. Een adviseur kan er op toezien dat alle onderdelen ook in de begroting verwerkt worden.

Bouwaanvragen:

In een vroeg stadium is een ontwerp van belang. Hiervoor is een architect nodig. Een architect geeft vorm en kiest voor materiaal en kleur. Een ontwerp bepaalt in grote mate het prijskaartje ven de opdrachtgever wordt gedwongen zijn programma van eisen op te geven. Onze samenwerking met goed bekend staande architecten kan voor de opdrachtgever vele voordelen hebben. De opdrachtgever beschikt snel over voorstellen en schetsen. Het kan zijn dat meerdere verschillende ontwerpen passeren voordat de keuze wordt gemaakt. Daarna zal het ontwerp geaccepteerd dienen te worden door de afdeling welstand van de betreffende gemeente.